Tre viktiga frågor om du skall köpa en begnad bil

Skall du köpa en begnad bil? I så fall finns det många viktiga frågor du måste gå igenom innan du slutligen genomför köpet. Vi har försökt att sammanfatta de enligt oss fem viktigaste frågorna som du bör ställa innan du tar ett kvalificerat beslut att förvärva bilen i fråga. Vissa av dessa frågor kan ställas direkt över telefon eller via e-mail. Andra kan borde bli ställda i samma skede som du fysiskt tittar på bilden. Om du förbiser att ställa dessa frågor kommer du med stor sannolikhet ha ett undermåligt beslutsunderlag inför ditt bilköp.

  1. Hur många kilometer står det på kilometermätaren?

Denna fråga är bäst att fråga innan du tittar närmare på bilen. Detta hjälper dig att avgöra värdet på bilen innan du ser den. Du kan med denna information göra simuleringar av det förväntade värdet av bilen på nätet.

  1. Varför säljer du bilen?

Denna fråga är bäst att ställa i förväg. Här kan du få svar som innehåller flera parametrar och variabler. De vanligaste svaren är kanske i stil med: ”Jag köpte precis en ny bil”; ”Det var mina föräldrars bil tidigare” eller ”Jag gillar inte bilen”. De första två svaren kan vara mer svårtolkade eftersom de är enkla och sannerligen rationella svar. Sanningen kan dock vara helt annorlunda

och du behöver därför ställa lite följdfrågor på plats för att pussla ihop allt. Det sista svaret är uppriktigt – om det nu stämmer – och en given fördel för dig som köpare.

  1. Hur är bilens nuvarande skick?

Denna fråga måste också ställas i förväg, men kan också ställas på plats mitt framför ögonen på säljaren innan ni ser bilen tillsammans. Tre standard svar brukar ofta följa:

  • ”Bilen är i perfekt skick” – Detta är givetvis ett bra svar för en bilen är ofta i ”helt perfekt skick” eller så är den i dåligt skick. Om du tvekar på bilens skicket när du väl ser bilen så vet du att säljaren kanske inte är den bästa att lita på.
  • ”Bilen är i gott skick” – Att bilen är i ”gott skick” kan vara ett mer modest svar av en trovärdigare säljare som vill att du skall gilla bilen ännu mer på plats. Det är sannolikt att en pålitlig säljare tenderar att tona ned superlativen.
  • ”Bilen är i hyfsat skick” – Detta påstående betyder i normalfallet att säljaren kanske inte vet bilens egentliga skicka (och värde). Det kan betyda att det finns öppningar att förhandla om priset. Personligheter som yttrycker sig på detta sätt vittnar om en ärlig eller blyg säljattityd.